Annotaties OR 2018-0070

C. Nekeman | 07-05-2018

De Uniface-beschikking: de wezenlijke invloed van de ondernemingsraad op de besluitvorming

De ondernemingsraad moet tijdig door de ondernemer worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Enkel indien dat gebeurt, kan de ondernemingsraad wezenlijke invloed uitoefenen. In de Uniface-beschikking geeft de Ondernemingskamer een aantal gezichtspunten die van cruciale betekenis zijn bij de beoordeling of de Ondernemingsraad tijdig betrokken wordt.

1 Inleiding

Dat de rol van de ondernemingsraad...

Archief