Naar boven ↑

mr. C.W. Kuipers

Corinne Kuipers is advocaat bij Van Benthem & Keulen. Corinne volgde de opleiding Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder volbracht zij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht cum laude af. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als corporate legal counsel in het bedrijfsleven, heeft zij in 2016 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Corinne heeft bij Van Benthem & Keulen een brede corporate advies praktijk. Haar expertise is Boek 2 BW in algemene zin, met een focus op corporate governance, de structuurregeling, vennootschapsrechtelijke medezeggenschap en jaarrekeningenrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met de verplichtingen die voor advocaten en cliënten voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Corinne is lid van de Wetgevingsadviescommissie Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten.