Naar boven ↑

mr. J.E. Devilee

Joyce Devilee is als promovenda ondernemingsrecht verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, meer specifiek de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Ze studeerde de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, om vervolgens de master Civiel recht en de master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden af te ronden. Haar onderzoek ziet op de verhouding tussen aandeelhoudersrechten en de betrokkenheid – of het gebrek daaraan – van aandeelhouders van beursvennootschappen binnen de vennootschappelijke verhoudingen. Meer specifiek of het huidige kader van wet- en regelgeving deze betrokkenheid al dan niet stimuleert en of er suggesties ter verbetering kunnen worden gedaan. In haar onderzoek maakt ze gebruik van inzichten uit de sociologie en de sociale psychologie.