mr. E.C.H.J. Lokin (hoofdredacteur)

Manuel_lokin

Emmanuel Lokin is werkzaam als hoogleraar Ondernemingsrecht bij de Universiteit Utrecht en als advocaat bij Stibbe N.V. te Amsterdam. In april 2018 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder leiding van prof. L. Timmerman en prof. M.J. Kroeze op het onderwerp: De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. Hij is tevens hoofdredacteur van het ondernemingsrechtelijke tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO).

mr. drs. K.H. Boonzaaijer (hoofdredacteur)

Karel_boonzaaijer_klein

Karel Boonzaaijer studeerde economie en rechten en is als docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert verscheidene vakken in de master Ondernemingsrecht, waaronder de mastervakken Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht en Corporate Governance & Corporate Litigation. Karel’s onderzoek is met name gericht op corporate governance, governancecodes en regelgeving voor accountants(toezicht). Hij maakte deel uit van diverse onderzoeksteams ten behoeve van onafhankelijk onderzoek in opdracht van derden zoals overheden, beroeps- en belangenorganisaties en monitoring commissies.

mr. J.E. Devilee (hoofdredacteur)

Joyce_devilee_klein

Joyce Devilee is als promovenda ondernemingsrecht verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, meer specifiek de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Ze studeerde de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, om vervolgens de master Civiel recht en de master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden af te ronden. Haar onderzoek ziet op de verhouding tussen aandeelhoudersrechten en de betrokkenheid – of het gebrek daaraan – van aandeelhouders van beursvennootschappen binnen de vennootschappelijke verhoudingen. Meer specifiek of het huidige kader van wet- en regelgeving deze betrokkenheid al dan niet stimuleert en of er suggesties ter verbetering kunnen worden gedaan. In haar onderzoek maakt ze gebruik van inzichten uit de sociologie en de sociale psychologie.

mr. E.H. Leemreis (hoofdredacteur)

Leemreis_portret_95x120

Evert Leemreis is advocaat bij Van den Herik & Verhulst Advocaten. In 2007 rondde hij de bachelor rechtsgeleerdheid bij de Universiteit Utrecht af, waarna hij in 2008 de master Nederlands recht, richting Privaatrecht behaalde. Thans specialiseert Evert zich als advocaat in het ondernemingsrecht. In zijn praktijk is hij betrokken bij het begeleiden van o.a. fusies en overnames en adviseert en procedeert hij over (commerciële) contracten.

mr. Katinka Becker

Katinka Becker is advocaat bij HVG Law en zij is gespecialiseerd in corporate restructuring.

mr. Emille Buziau

Emille Buziau is advocaat bij Florent en procedeert en adviseert over ondernemingsrechtelijke kwesties in brede zin.

mr. Quinten Crul

Quinten Crul is kandidaat-notaris bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

mr. Oscar Freens

Oscar Freens is associate/advocaat bij Houthoff.

mr. Mart Goudzwaard

Mart Goudzwaard is interim legal counsel bij DPA Legal.

mr. Mike van de Graaf

Mike van de Graaf is advocaat bij Norton Rose Fulbright.

mr. Stijn Haanschoten

Stijn Haanschoten is advocaat bij Boonk van Leeuwen advocaten. Daarnaast werkt hij aan een promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit, inzake de bescherming van minderheidsaandeelhouders in joint-ventures.

mr. Perry van der Heide

Perry van der Heide is advocaat bij HVG Law.

mr. Bart Jan Hermans

Bart Jan Hermans is advocaat bij Florent.

mr. Jurgen van den Heuvel

Jurgen van den Heuvel is advocaat bij Florent.

mr. Tom Janse

Tom Janse is advocaat bij Florent.

mr. Corinne Kuipers

Corinne Kuipers is advocaat bij Van Benthem & Keulen en heeft een brede corporate advies praktijk.

mr. Madelène Leurs

Madelène Leurs is advocaat bij Boels Zanders.

mr. Dirkje Mandigers

Dirkje Mandigers is advocaat bij Boels Zanders.

mr. Michiel Peeters

Michiel Peeters is advocaat bij Boels Zanders.

mr. Floor van Schendel

Floor van Schendel is junior associate bij Stibbe.

mr. Jan-Maarten Schepel

Jan-Maarten Schepel is junior associate bij Stibbe.

mr. Jesse Trommel

Jesse Trommel is advocaat bij HVG Law.

mr. Jaap Tromp

Jaap Tromp is advocaat bij Florent, waar hij zich bezighoudt met ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen.

mr. Jeroen Tulfer

Jeroen Tulfer is advocaat bij Boels Zanders.

mr. Sjors Vogelsang

Sjors Vogelsang is als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Handels- en Ondernemingsrecht en Financieel recht van Erasmus School of Law. Hij is tevens als fellow verbonden aan het International Center for Financial Law & Governance.

mr. Juliëtte Wareman

Juliëtte Wareman is advocaat bij Van Benthem & Keulen en specialiseert zich in corporate litigation.

mr. Floor Wijffels

Floor Wijffels is associate bij NautaDutilh.