mr. E.C.H.J. Lokin (hoofdredacteur)

Manuel_lokin

Emmanuel Lokin is werkzaam als hoogleraar Ondernemingsrecht bij de Universiteit Utrecht en als advocaat bij Stibbe N.V. te Amsterdam. In april 2018 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder leiding van prof. L. Timmerman en prof. M.J. Kroeze op het onderwerp: De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. Hij is tevens hoofdredacteur van het ondernemingsrechtelijke tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO).

mr. drs. K.H. Boonzaaijer (hoofdredacteur)

Karel_boonzaaijer_klein

Karel Boonzaaijer studeerde economie en rechten en is als docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert verscheidene vakken in de master Ondernemingsrecht, waaronder de mastervakken Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht en Corporate Governance & Corporate Litigation. Karel’s onderzoek is met name gericht op corporate governance, governancecodes en regelgeving voor accountants(toezicht). Hij maakte deel uit van diverse onderzoeksteams ten behoeve van onafhankelijk onderzoek in opdracht van derden zoals overheden, beroeps- en belangenorganisaties en monitoring commissies.

mr. C.S. Avendaño Canto (hoofdredacteur)

Cs_avendano_canto

Cristian Avendaño Canto is gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden en hoofdredacteur van OR Updates. Hij studeerde Bedrijfskunde en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde een LLM International Transactions and Business Law aan de Amsterdam Nyenrode Law School. Vervolgens is hij als advocaat werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag, Londen en Amsterdam. Naast zijn werkzaamheden bij de Hoge Raad is hij ook rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland, lid van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie en redactielid van Nederlandse Jurisprudentie.

mr. J.E. Devilee (hoofdredacteur)

Joyce_devilee_klein

Joyce Devilee is als promovenda ondernemingsrecht verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, meer specifiek de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Ze studeerde de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, om vervolgens de master Civiel recht en de master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden af te ronden. Haar onderzoek ziet op de verhouding tussen aandeelhoudersrechten en de betrokkenheid – of het gebrek daaraan – van aandeelhouders van beursvennootschappen binnen de vennootschappelijke verhoudingen. Meer specifiek of het huidige kader van wet- en regelgeving deze betrokkenheid al dan niet stimuleert en of er suggesties ter verbetering kunnen worden gedaan. In haar onderzoek maakt ze gebruik van inzichten uit de sociologie en de sociale psychologie.

mr. E.H. Leemreis (hoofdredacteur)

Leemreis_portret_95x120

Evert Leemreis is advocaat bij Van den Herik & Verhulst Advocaten. In 2007 rondde hij de bachelor rechtsgeleerdheid bij de Universiteit Utrecht af, waarna hij in 2008 de master Nederlands recht, richting Privaatrecht behaalde. Thans specialiseert Evert zich als advocaat in het ondernemingsrecht. In zijn praktijk is hij betrokken bij het begeleiden van o.a. fusies en overnames en adviseert en procedeert hij over (commerciële) contracten.

mr. Quinten Crul

Quinten Crul is kandidaat-notaris bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

mr. Oscar Freens

Oscar Freens is associate/advocaat bij Houthoff.

mr. Benjamin Gideonse

Benjamin Gideonse is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

mr. Mike van de Graaf

Mike van de Graaf is advocaat bij AKD.

mr. Céline Groen

Céline Groen is junior associate bij Stibbe.

mr. Thijs van Kemenade

Thijs van Kemenade is junior associate bij Stibbe.

mr. Joep Meester

Joep Meester is associate/advocaat bij Houthoff.

mr. Jeroen Meijer

Jeroen Meijer is associate bij Nauta Dutilh.

mr. Floor van Schendel

Floor van Schendel is junior associate bij Stibbe.

mr. Jan-Maarten Schepel

Jan-Maarten Schepel is junior associate bij Stibbe.

mr. Daniël Stuijt

Daniël Stuijt is associate/advocaat bij Houthoff.

mr. Floor Wijffels

Floor Wijffels is associate bij NautaDutilh.

mr. Sam van Zwam

Sam van Zwam is junior associate bij Stibbe.