Naar boven ↑
4.116 resultaten

Rechtspraak

OR 2024-0116

Enquête Amethyst Top B.V. en Amethyst Radiotherapy Group B.V.

OK; enquête. Een van de (indirect) aandeelhouders en indirect bestuurders van een groep vennootschappen verzoekt de OK een enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen bij deze vennootschappen. Aanleiding daarvoor zijn ernstig verstoorde verhoudingen tussen deze en een andere aandeelhouder, tevens mede-bestuurder, omdat laatstgenoemde als investeerder en CEO betrokken is geraakt bij een concurrerende onderneming en een corporate opportunity aan de gezamenlijke vennootschappen zou hebben ontnomen. De OK laat in het midden of dit daadwerkelijk het geval is, maar verwijt de mede-bestuurder gebrek aan transparantie over een en ander. De structureel verstoorde verhoudingen en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering vormen, tezamen met het gebrek aan openheid en transparantie van de mede-bestuurder over zijn betrokkenheid bij de concurrerende vennootschap en de betwiste acquisitie, aanleiding tot gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken die een onderzoek rechtvaardigen, aldus de OK. De OK acht het met het oog op de continuïteit noodzakelijk om als onmiddellijke voorziening een derde tot bestuurder te benoemen. De aanwijzing van een onderzoeker wordt voorlopig aangehouden om te bezien of al door het treffen van deze onmiddellijke voorziening een oplossing van het geschil kan worden bereikt.
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam (Locatie Amsterdam), 15-02-2024